czsk
výdejníky s filtracíÚpravny vodyBidety
> Kuchyňské úpravny vody
kuchyne-image

Kuchyňské úpravny vody

Kuchyňské úpravny vody s několikastupňovou filtrací jsou určeny výhradně pro úpravu pitné vody v místě spotřeby. Tato uživatelsky velmi jednoduchá zařízení tvoří dnes již běžnou součást vybavení moderních kuchyní, chrání zdraví konzumentů a šetří finanční prostředky vynaložené za balenou vodu. Kvalitní, chutná a zdraví prospěšná voda zbavená nežádoucích rozpuštěných látek je určena pro pití, přípravu nápojů, čaje, kávy, vaření, omývání potravin, ústní hygienu, apod. Výhody spojené s tímto zařízením, které HYUNDAI Wacortec vyrábí v provedení s bajonetovými nebo rychlovýměnnými filtračními patronami, jsou především v tom, že je každý majitel filtračního systému schopný vyměnit filtrační patrony sám, bez nutnosti výjezdu servisního technika. Uživatelská jednoduchost a nadčasovost systémů HYUNDAI Wacortec přináší značné finanční úspory spojené s provozem každého filtračního systému.

HYUNDAI Wacortec filtrace jsou určeny pro domácnosti, firemní kuchyňky, wellness centra a všude tam, kde je žádoucí doúprava pitné vody. Kuchyňské úpravny nepoužívají chemické látky a jsou k dostání v konfi guraci UF vhodné pro napojení na vodovodní řad ke zlepšení chuťových a pachových vlastností vody (voda nepřekračuje max. povolené limity škodlivých látek). Zařízení s polopropustnou membránou (RO) jsou určena zejména na soukromé zdroje vody (studny a vrty) a všude tam, kde je vysoké procento rozpuštěných látek zatěžujících organizmus.

  • Jednoduchá montáž
  • Externí výdejní kohoutek nebo trojcestná baterie
  • Bajonetový systém výměny filtračních patron

MODELOVÁ ŘADA HM9 se vyznačuje maximální úsporou prostoru a jednoduchou instalací. Výdej upravené vody pomocí moderního chromovaného externího výdejního kohoutku, který tvoří součást základního balení. Možno rovněž dokoupit speciální trojcestnou baterii, která umožní kombinovaný výdej upravené vody (konzumace a vaření) a zároveň výdej neupravené vody separátní vodní cestou bez rizika kontaminace.

       

UF-schemaRO-schema

 

 

Hyundai
wacortec
VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR
(+420) 266 711 420
(+420) 734 579 765
info@hyundaiwater.cz
facebook youtube
Prodejní místa